กล่องอาหาร

SC-189

Size 21.1 x 26.6 x 3.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

SC-TZ-307

Size 27.0 x 27.0 x 5.3 cm ตัวกล่องและฝาเป็นพลาสติก PS สีดำ ปิดล็อคแน่น แข็งแรง บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

SC-049

Size 23.8 x 23.8 x 3.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

SC-048

Size 20.0 x 26.4 x 5.3 cm ตัวกล่อง PS ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ฐานกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-030

Size 17.8 x 24.5 x 4.1 cm กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่น อาหารทั่วไป ฐานกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท ใส่อาหารได้หลากหลายในกล่องเดียว บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง

New

SC-246

Size 19.0 x 22.3 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

SC-217

Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

SC-199

Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

SC-TZ-305.02

Size 19.2 x 23.9 x 5.2 cm ตัวกล่องและฝา PS สีดำ ปิดล็อคแน่น แข็งแรง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-008 PS

Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm ฐาน PS ฝา PS ปิดล็อกแน่นสนิท แข็งแรง มี 2 สี สีขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง

SC-051

Size 17.2 x 22.5 x 4.0 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET แข็งแรง ปิดแน่นสนิท เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

SC-042

Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm ตัวและฝา เนื้อ PP หนา สีขาว ปิดล็อกแน่น แข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้ มี 2 สี ขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง

SC-010

Size 20.0 x 27.8 x 5.0  cm กล่องอาหารขนาดใหญ่ 4 หลุม PET บรรจุอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ฝามีขอบปิดล็อกเข้าร่องแน่นสนิทแข็งแรง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-008 PP

Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm ตัวกล่อง PP ฝา PS ปิดล็อกแน่นสนิท แข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้ มี 2 สี สีขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง

New

SC-248

Size 19.0 x 22.0 x 4.2 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009RB

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีแดง-ดำ ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009B

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009S

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีขาวเพิ่มลาย ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009W

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีขาว ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

SC-234

Size 22.0 x 19.4 x 3.7 cm ตัวกล่องและฝา พลาสติก PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป

SC-234BK

Size 22.0 x 19.4 x 3.7 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป

SC-198

Size 12.2 x 18.2 x 4.6 cm ตัวกล่องสีขาว PS พร้อมหลุมน้ำจิ้ม ฝาใส PET ปิดล็อกแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 300 ชุด/ลัง

SC-200W

Size 14.0 x 22.0 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP สีขาว ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 150 ชิ้น/กล่อง

SC-200

Size 14.0 x 22.0 x 4.5 cm ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 150 ชิ้น/กล่อง

SC-200BK

Size 14.0 x 22.0 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 150 ชิ้น/กล่อง

New

SC-233BK

Size 16.2 x 22.0 x 4.0 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

New

SC-233

Size 16.2 x 22.0 x 4.0 cm ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

SC-191

Size 16.0 x 20.7 x 5.0 cm กล่องอาหารขนาดใหญ่ 3 หลุม PET ตัวกับฝาติดกัน บรรจุอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ฝามีปุ่มล็อกแน่น แข็งแรง บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง

SC-136

Size 17.0 x 21.5 x 3.7 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง ฝามีขอบปิดล็อกแน่นสนิท แข็งแรง เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-047

Size 19.0 x 24.5 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 3 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน อาหารญี่ปุ่นและเมนูอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท แข็งแรง สวยงาม เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-044

Size 14.0 x 22.8 x 3.7 cm ตัวกล่อง PP ฝา PVC ฝาปิดล็อกแน่นสนิทแข็งแรงสวยงาม สามารถเข้า Microwave ได้ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order

SC-043

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP หนา สีธรรมชาติ ฝา PET ใส ปิดล็อคแน่น แข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

Powered by MakeWebEasy.com