กล่องอาหาร

New
Best Seller

SC-265

Size 27.3 x 27.3 x 6.0 cm (ฐาน+ฝา) กล่องอาหาร 5 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

SC-K010

Size Ø 25.0 x 4.5 cm (ฐาน+ฝา) ตัวถาดมี 2 สี PS สีดำ และ PET สีใส ฝา PET ถาดสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและเมนูอาหารทั่วไป มีช่องแบ่งอาหาร 7 ช่อง พร้อมฝาปิด บรรจุ 100 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

SC-K009

Size Ø 15.8 x 7.5 cm (ฐาน+ฝา) ตัวชาม PP สีดำ ฝา PET ชามสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและเมนูอาหารทั่วไป พร้อมฝาปิด เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวชาม บรรจุ 300-450 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-K007

Size 21.5 x 5.3 cm (ฐาน+ฝา) กล่องกลม PP สีดำ ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหาร 1 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-K004

Size 16.2 x 23.7 x 4.2 cm (ฐาน+ฝา) กล่องอาหาร 3 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-K003

Size 21.0 x 24.0 x 7.1 cm (ฐาน+ฝา) ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เข้า Microwaves ได้เฉพาะตัวกล่อง ฝาปิดล็อคแน่นแข็งแรง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-K002

Size 14.2 x 22.0 x 5.4 cm (ฐาน+ฝา) กล่องอาหาร 3 หลุม ตัวกล่อง PP มี 2 สี สีดำและสีใส ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

SC-K001

Size 18.5 x 23.8 x 5.3 cm (ฐาน+ฝา) กล่องอาหาร 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-049

Size 23.8 x 23.8 x 3.5 cm กล่องอาหาร 5 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-048

Size 20.0 x 26.4 x 5.3 cm กล่องอาหาร 5 หลุม ตัวกล่อง PS สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ฐานกับฝาแยกกัน ฝาปิดล็อกแน่น บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-189

Size 21.1 x 26.6 x 3.5 cm กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ฝาปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

SC-TZ-307

Size 27.0 x 27.0 x 5.3 cm กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม ตัวกล่อง PS สีดำ ฝา PS สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-030

Size 17.8 x 24.5 x 4.1 cm กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม ตัวกล่อง PS สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่น อาหารทั่วไป ฐานกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น ใส่อาหารได้หลากหลายในกล่องเดียว บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

SC-246

Size 19.0 x 22.3 x 4.5 cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-217

Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-199

Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm กล่องอาหาร 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-197

Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm กล่องอาหาร 1 ช่อง PP สีดำ ตัว PP สีดำ ฝา PET สีใส เป็นกล่องเอนกประสงค์ขนาดกลางสำหรับบรรจุอาหารทั่วไป ฝาปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-TZ-305.02

Size 19.2 x 23.9 x 5.2 cm กล่องอาหาร 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-192

Size 15.3 x 21.3 x 4.1 cm กล่องอาหาร 2 ช่อง ตัวกล่อง PP มี 2 สี สีดำและสีใส ฝา PET สีใส เข้า Microwaves ได้ เฉพาะตัวกล่อง ฝามีขอบล็อกปิดล็อคเข้าร่องแน่นสนิท อาหารภายในไม่หก ไม่รั่วซึม ขนาดความจุ 700 กรัม บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-091 Black

Size 18.5 x 24.5 x 5 cm ถาดใหญ่ 1 ช่อง ตัวกล่อง PP สีดำ+ฝา PET สีใส เป็นถาดใหญ่เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ สำหรับใส่ อาหารทั่วไป ฝาปิดล็อคแน่น บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-008 PS

Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม ตัวกล่อง PS สีดำ ฝา PS สีใส ฝาปิดล็อกแน่น แข็งแรง มี 2 สี สีขาวและสีดำ เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-091 White

Size 18.5 x 24.5 x 5 cm ถาดใหญ่ 1 ช่อง ตัวกล่อง PP สีขาว+ฝา PET สีใส เป็นถาดใหญ่เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ สำหรับใส่ อาหารทั่วไป ฝาปิดล็อคแน่น บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-051

Size 17.2 x 22.5 x 4.0 cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-042

Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม ตัวและฝา PP สีขาว หนาแข็งแรง ฝาปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา มี 2 สี ขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-010

Size 20.0 x 27.8 x 5.0  cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PET สีใส ตัวและฝาติดกัน ฝามีขอบปิดล็อกเข้าร่องแน่นสนิท เหมาะสำหรับใส่อาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-008 PP

Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม ตัวกล่อง PP สีขาว ฝา PS สีใส ฝาปิดล็อกแน่น แข็งแรง เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-062

Size 17.2 x 22.5 x 4.0 cm กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง ฝาปิดล็อกแน่นสนิทแข็งแรง เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 และ 400 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SC-P601BK

Size 12.8 x 18.2 x 5.1 cm กล่องอาหาร 1 ช่อง ตัว PP สีดำ ฝาใส PET สีใส ฝาปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัว เหมาะสำหรับใส่สลัด อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-K005

Size 13.5 x 23.0 x 5.7 cm (ฐาน+ฝา) กล่องอาหาร 1 ช่อง ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ฝาปิดล็อกแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-248

Size 19.0 x 22.0 x 4.2 cm กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET สีใส เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-233BK

Size 16.2 x 22.0 x 4.0 cm กล่องอาหารใหญ่ 3 ช่อง ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP สีใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดล็อกแน่นสนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ ทั้งตัวและฝา เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SC-233

Size 16.2 x 22.0 x 4.0 cm กล่องอาหาร 3 ช่อง ตัวกล่องและฝา PP สีใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดล็อกแน่นสนิท อาหารไม่รั่วซึม เข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้