กล่องอาหาร

New

SC-K010

Size Ø 25.0 x 4.5 cm (ฐาน+ฝา) ตัวถาดมี 2 สี PS สีดำ และ PET สีใส ฝา PET ถาดสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและเมนูอาหารทั่วไป มีช่องแบ่งอาหาร 7 ช่อง พร้อมฝาปิด บรรจุ 100 ชิ้น/ลัง

New

SC-K009

Size Ø 15.8 x 7.5 cm (ฐาน+ฝา) ตัวชาม PP สีดำ ฝา PET ชามสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและเมนูอาหารทั่วไป พร้อมฝาปิด เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวชาม บรรจุ 300-450 ชิ้น/ลัง

New

SC-K007

Size 21.5 x 5.3 cm (ฐาน+ฝา) กล่องกลม PP สีดำ ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหาร 1 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

New

SC-K005

Size 13.5 x 23.0 x 5.7 cm (ฐาน+ฝา) ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหาร 1 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

New

SC-K004

Size 16.2 x 23.7 x 4.2 cm (ฐาน+ฝา) ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหาร 3 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

New

SC-K003

Size 21.0 x 24.0 x 7.1 cm (ฐาน+ฝา) ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET เข้า Microwaves ได้ ปิดล็อคแน่นสนิท แข็งแรง

New

SC-K002

Size 14.2 x 22.0 x 5.4 cm (ฐาน+ฝา) ตัวกล่อง PP มี 2 สี สีดำและสีใส ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหาร 3 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง

New

SC-K001

Size 18.5 x 23.8 x 5.3 cm (ฐาน+ฝา) ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 4 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

New

SC-246

Size 19.0 x 22.3 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

New

SC-248

Size 19.0 x 22.0 x 4.2 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-233BK

Size 16.2 x 22.0 x 4.0 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

New

SC-233

Size 16.2 x 22.0 x 4.0 cm ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

New

SC-247

Size 14.3 x 22.4 x 5.0 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET เข้า Microwaves ได้ บรรจุ 300 ชิ้น/กล่อง

New

SC-243

Size 12.0 x 20.3 x 7.0  cm พลาสติก PP ใส สามารถเข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบล็อกเข้าร่อง ปิดแน่นสนิทแข็งแรง สามารถนำไปบรรจุทุเรียนแช่แข็งเพื่อการส่งออกได้ บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง

New

SC-244

Size 14.3 x 21.8 x 7.1  cm พลาสติก PP ใส สามารถเข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบล็อกเข้าร่อง ปิดแน่นสนิทแข็งแรง สามารถนำไปบรรจุทุเรียนแช่แข็งเพื่อการส่งออกได้ บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง

New

SC-009RB

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีแดง-ดำ ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009B

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009S

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีขาวเพิ่มลาย ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

New

SC-009W

Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm ตัวกล่อง PP สีขาว ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง

SC-224

Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm กล่องข้าวโพด Biodegradable ตัวกล่องเข้า Microwaves ได้ ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง

SC-222

Size 12.5 x 18.5 x 4.6 cm กล่องข้าวโพด Biodegradable ตัวกล่องเข้า Microwaves ได้ ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง

SC-223

Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm กล่องข้าวโพด Biodegradable ตัวกล่องเข้า Microwaves ได้ ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง

SC-228

Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm พลาสติก PP ใส เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง

SC-227

Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm พลาสติก PP สีดำ เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง

SC-226

Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm พลาสติก PP สีขาว เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง

SC-225

Size 12.5 x 19.5 x 8.5 cm ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่องพร้อมขอบล็อคแน่น ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่คุกกี้ และเมนูอาหารทั่วไป

SC-235

Size 14.0 x 22.0 x 7.0 cm ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่สลัด และเมนูอาหารทั่วไป

SC-234

Size 22.0 x 19.4 x 3.7 cm ตัวกล่องและฝา พลาสติก PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป

SC-234BK

Size 22.0 x 19.4 x 3.7 cm ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป

SC-217

Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง

SC-215BK

Size 12.5 x 12.5 x 5.5 cm พลาสติก PP สีดำ ฝาใส ตัวกับฝาแยกชิ้น ปิดล็อคแน่นสนิท

SC-215

Size 12.5 x 12.5 x 5.5 cm พลาสติก PP ใส ตัวกับฝาแยกชิ้น ปิดล็อคแน่นสนิท

Powered by MakeWebEasy.com