เบเกอรี่

SC-171

Size 14.2 x 7.2 cm บรรจุ 600 ชิ้น/ลัง

SC-033/SC-033S

Size 9.4 x 9.4 x 4.1 cm. พระจันทร์ใหญ่ บรรจุ 1,200 ชิ้น/ลัง Size 7.1 x 7.1 x 2.6 cm. พระจันทร์จิ๋ว     บรรจุ 3,000 ชิ้น/ลัง

SC-015

Size 12.5 x 16.0 x 4.9 cm ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง

SC-014

Size 15.1 x 18.9 x 6.2 cm ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-016

Size 16.3 x 20.4 x 7.0 cm ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง

SC-027

Size ฝา 12.6 x 12.6 x 6.0 cm Size ฐาน 16.2 x 16.2 x 10.2 cm

SC-061

Size ฝา 8.3 x 12.9 x 5.9 cm Size ฐาน 8.5 x 13.2 x 2.0 cm

SC-82

Size ฝา 11.8 x 17.3 x 2.8 cm Size ฐาน 11.5 x 17.0 x 2.1 cm

SC-084

Size ฝา 12.9 x 11.9 x 2.7 cm Size ฐาน 11.8 x 22.5 x 2.0 cm มี 2 สี ขาว ดำ บรรจุ 500 ชิ้น/ลัง

SC-59, SC-60

SC-59 Size 4.5 x 13 x 4.2 cm SC-60 Size 4.5 x 15.4 x 4.4 cm

SC-093 NEW

Size ฝา 7.1 x 13.3 cm Size ฐาน 1.1 x 13.8 cm

SC-080

Size 10.2 x 10.2 x 3.4 cm มี 2 สี สีน้ำตาล,ใส

SC-023

Size 8 x 11.2 x 6.3 cm

SC-021

Size ฝา 9.2 x 23.0 x 3.7 cm Size ฐาน 9.8 x 23.7 x 1.8 cm

SC-018

Size ฝา 9.4 x 12.8 x 5.6 cm Size ฐาน 9.9 x 13.2 x 1.9 cm

SC-082/SC-083

Size ฝา 9.4 x 12.8 x 5.1 cm Size ฐาน 9.9 x 13.2 x 1.9 cm SC-082-อเวย์กลางแบบใส SC-083-อเวย์กลางแบบขาว

Powered by MakeWebEasy.com